J r 1 1 a t 1 i J i 5 I I I li| i i 26 I Een staat bevattende de opgaven van aangeschafte en uitgereikte kleeding volgt hierna. I 40,100- - I 1 I i I j - 170 40 j i 89 327 76 82 281 73 iL - 24 19 29 11 Is 19 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Hemden. WIJZIGINGEN. 89 157 36 8 73 21 II 7 3 5 i 46 4 Worden alleen te Scheveningen uitgereikt. Paren kousen Stroo- zakken. 21 17 Q 13 10 20 13 60. 93 21 i 8 3 Rokken. 100193 21 29 117 21 j 6 IS Te zatnen In 1914 uitgereikt 1 Op 1 Januari 1914 voorbanden. In 1914 aangeschaft. 33 73 49 I 4 1 24 3 10 S S 5 3 Bleef in 31 Dec. 1914 voorhanden. 71] 76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 907