i i 26 26 J I I II 20 21 over de jaren r 1 I OVERZICHT van de Uitgaven van hc|nrgeriyk Armbestuur Het Burgerlijk Armbestuur, H. DE WILDE, Voorzitter. I. M. J. VAN KOSSEM, Secretaris. f I I VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR, 1902 1908 1905 1906 UITGAVEN. 1904 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 2.401,92 j f 2.641,57 Verstrekking van eetwaren f 2.910,615 f 3.430,615) f 2.893,84 f 3.429,39 f 3.739,53 f 3.894,05 1.030,85 917,575; Verstrekking van brandstoffen 1.104,50 1.896,10 1.131,675 1.256,515; 1.525, 908.895! 836.865i 612,445 31.662115 Verstrekking van geld 18.862,15 Kosten van het Bestedellngenhuls. 30.418,29 27.015,78 29.-.7.-U125 24.836,775 23.463,77 24.807,535; 920.115; 1.083,73 1.213,315 1.476,36 1.715,265 13.300, 13-300, 13.300, Jaarwedden der Gemeenteartsen enz. 14.487,50 14.805,— J 13,348,- 18.905, 19.048,— 28.457.- 37.146,— 45.917,— 62.935, 78.469,- 92.943,43 118.596,85 2.279,785 Geneesmiddelen 1.541,71 1.708.30 1.353,10 Kosten van heelkundige instrumenten 843.50 515,25 624,28 10.150,- 9.800,— 9.975,— 9.450,- 9.137,50 10.300. 10.400, 11.250, 11.950, 12,850, 13.550, 14.300, 16.650, 31,95 22,40 22,10 22.10 411,155 808,88 1.006,535 447,— 2.300, 2.500, 2.900, SubsidiSn aan ziekenvereenigingen 4.662,81 f 159.559,305; f 174.574,495' f 194.894,32 21,70 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Kosten van verzorging Reispenningen en kortstondige be- deelingen Verpleging R.K. Ziekenh. en Sophia- stichting, Diaconessen-Inrichting, Kinder-Ziekenh., ZuigeL-Kllnieken Sanatorium Oranje Nassau’s Oord. 1.724,815 29.033,45 I 2.430,79 f 917,10 2.138,09 I f 898.46 827,85 576,85 36.056,65 20.368,78 21,70 674.40 3.037,405) f 987,425! 21,90 788,445 1.450,545 14.950,— 2.971,515; f 1.068,15 22,10 889,395 353,96 68.686,65 1.763,91 2.413'095 1.210,85 958,98 1.011,50 262,465 2.110,12! 1.651,92! 883,60 417,81 403,48 39.170,65 22.667,765 23.824,435 1.220,65 I 14.508,335 J 1.909,78 1.795,50 1.125,20 633,455 Kosten v. inrichting der uitbreiding v/h B.H 877,56 414,06 1.191,025 14.237,50 1.448,17 14.550,— 21,70 944,17 551,72 1.950,18 1.847,90 1.282,30 465,595 2.064,48 1.927,60 1.058,50 651,26 766,85 48.353,05 1.988,47 j 817,75 812,62 29.121,315 25.729,81 2.315,475 f 932,80 I 724,645 37.824,60 21.141,55 32.787,175 25.711,77 17.351,395; 25.334,53 786,40 244,19 876,25 13.300,— I 2.050,02 1.606,85 934,30 598,285 1.924,205 1-823,57 1.379,25 786,085 726,19 I 41.054,20 27.258,07 23.017,315' 1.339,14 14.981,665) 849,88 13.272,22 30.928,70 18.059,33 27.885,055 21,70 579,215 22,10 998,245) 21,80 1.279,765 20,76 2.309,415) 1.059.50 1.298,64 1.112,39 •57.548,70 1.827,64 1.930,60 884,20 22,40 789,49 246,62 920,845) 35.629,50 24.554,56 1.026,79 28.737,75 17.711,035 26-399,31 f 223.905,15 f 284.242,375) f 277.296,19 f Begrafeniskosten Schrijf- en drukbehoeften Jaarwedden der ambtenaren v/h Burg. Armbestuur Kosten op het innen van renten van kapitalen enz. Buitengew. en onvoorziene uitgaven. I Belegging van gelden Totaal der uitgaven f 109.327,825 I 189.109,56 f 158.841,725 1.894,53 Verstrekking van kJ ceding, ligging, dekkingi 989,25 I 38.595,55 27.320,075) 23.327,52.5) 1.762,55 1.481,44 970,55 j 512,52 908.55 f 108.895,29 f 113.208,42 i f 126.599,125 f 136.524.'*'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 908