27 27 14 15 OVERZICHT DER WERKLOOSHEID OVER HET JAAR 1914. II II' VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. NAAM DER W ER K I, O O Z E N K A S. 10 87 169 230,52’ 173 439 f H 170 IJ 177 1642 412 108 780 259 950 133 AM. Den Haag 22 604 AM. Scheveningeii 479 373 6781 7137 Totaal 12917 14760 54551 7 t/m 10 Sept. 1 t/m 30 Nov. 1 Jan. tot j de nood- regeling. Aantal dagen van werkloosheid over het tijdvak van 857 522 16 667 Totaal aantal dagen van erkloos- heid. 1 t/m 31 Oet. 189 23 1397 164 21 1195 260 90 1559 287 155 1263 1116,46 287,48s 190,25 555,62s 186,75 471,50 2846,45 2333 671 2103 655 126 3S9 30 179 12 1162 46 427 1124 1572 749 129 609 Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. 416 147 1213 13 229 265 95 131 278 640 56 4534 16 1889 392 4985 13 930 718 184 456 775 122 23 88 73 232 27s 60 150 206 12 15 2263 697 146 321 3 3- 4865,50 1759,50 292.25 941,83 16,50 18,50 35,50 796,— 750,— 5577,10 2150,41 125,50 1555,38 336 175 29 152 203 37 54 234 53 1758 685 96 463 2436 502 425 783 408 502 4485 932 538 64 286 11 18 3 107 680 178 96 229 45 167 691 786 123 32 254 101 163 860 15 7307 2679 494 1468 61 40 159 1515 1220 7978 3288 283 2354 318,— 23,50 2827,37s 6,50 910,— 225,— 3585,50 4,- 611.39 547,29 77,12s 237,— 619,— 85,80 334 103 72 66 15 2009 789 158 472 17 636 98 55 234 70 172 880 56 143 43 1458 661 58 430 AM. Den Haag Id. Id. Totaal bedrag der uitkeering door het Gemeentel. Werkl.fonds. Ij I v I I I I i 1 1 t/m 31 I Dec. Bakkers-, Choc.- en Suikerbew.bedrijf; Alg. Ned. Bond v. Arb. i/h. AM. Den Haag BoekverkoopersbediendenNed. Bond van ld. Bouwarbeidersbond: Ned. Christelijke ld. BouwarbeidersbondNed. Christelijke AM. Scheveningen Grafische Bond „Leo XIII”; Ned. R. K. AM. Den Haag Handels- en KantoorbediendenAlg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius”; Nationale Bond van Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” Kalk- en Steenbewerkersbond „St. Marinus”Ned. R. K. Kantoor- en Handelsbedienden; De Ned. Vereeniging v. Christelijke Lite-, Foto- en ChemigrafenbondNed. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond; Ned. R. K. MetaalbewerkershondAlg. Ned. Metaalbewerkersbond in Nederland; Christelijke Metaalbewerkershond „St. Eloy”R. K. Metselaarsvereeniging „Door Verbroedering Verbetering” Meubelmakers, Behangers e. a. v.Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers, Stoffeerders e. a. v,; Bond v. Christelijke Meubelm., Behangers en Stoff.bond „St.Antoni us v. Padua”; Ned. R.K. Opperliedenvereeniging „Door Eendracht Sterk” Opzichters- en TeekenaarsbondAlg. Ned. Rijtiiig- en Carosseriebewerkers e. a. v.Ned. Vereeniging van Schildersgezellen bond; Ned. AM. Scheveningen Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond: Ned. AM. Den Haag Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland; Chr. Bond van ld. Tabakbewerkersbond; Ned. R. K. ld. Timmerliedenbond; Alg. Ned. ld. Timmerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R. K. ld. Timmerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R. K. Afd. Seheveningen TypografenbondAlg. Ned. Afd. Den Haag; Typografenbond in Nederland; Christelijke ld. Typografenvereeniging „Prndentia et Caritate” Typografenvereeniging „Door Eendracht t’Zaam Verbonden” Voegersvereeniging „Ons Belang’’; Haagsche. Zeemansvereeniging „Volharding”; Ned. ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas Onze Hulp is in den Naam des Heeren. Oud-Weezenvereeniging „St. Hieronymus”R. K Patrimonium 12956 I f 34849,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 922