27 27 5 18 19 BALANS OP 31 DECEMBER 19U. DEBET. CREDIT. 1498,24 5 Kas Stam-kapitaal f 100,— Gem. Werkloozenfonds 5000,— 2781,60 15108,52’ 15750,— Contributies. 339,51 Nog te vorderen 726,— 1867,50 f 43285,33 Uitkeeringen. Terug te ontvangen Voorschotten Nog terug te ontvangen Nog loopende rente Gem. ’s-Gravenhage. RÜk der Nederlanden. Aandeel in de uitkeeringen tijdens de „Noodregeling” Effecten. 8 oblig. 's-Gravenhage 1910 a 4 pCt. Aandeel in de uitkeeringen tijdens de „Noodregeling” Teruggave onkosten Gemeente 's-Gravenhage. Voorschotten ten behoeve der uitkeeringen Uitkeeringen. Nog te betalen uitkeeringen f 14.548,56 559,965 I f 43285,33 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 10403,73 7888,88 Rente. 25000,— 106,67 Voorschot op effecten n Om de vereenigingen in staat te stellen tijdig uitkeering aan haar wi'r eenvoudige regeling toegepast: De vereenigingen, die dit verlangen, ontvang^. uitkeering wordt dan na dezerzijdsche contröle vastgesteld en met het verstrek looze leden te verstrekken, wordt bij de wekelijksche uitbetaling de volgende een bedrag van vermoedelijke uitkeering in voorschothet bedrag der benoodigde voorschot de daaropvolgende week verrekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 924