27 27 I<k. OVERZICHT DER WERKLOOSHEID KAAR HET AANlTAL DAGEN (GEDURENDE DE NOODREGELING). 28 29 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Datum Afd, Den Haag 7 September H 1222 n SI ld. Arb. i/h. 15 September 18 21 28 9 Afd. Den Haag '’uldigen met waren aangesloten. van inschrijving. I Gemiddeld aantal leden. ld. ld. ld. ld. ld. i Aantal dagen van werkloos- heidsverzeke- ring. Aantal dagen van werkloos heid. Vergelijking der werkloos heid. 2> ld. ld. ld. Afd. Scheveningen Afd. Den Haag ld. 255 5645 231 2843 ld. ld. ld. ld. ld. Afd. Scheveningen Afd. Den Haag ld. ld. ld. Afd. Scheveningen Afd. Den Haag ld. 20 326 11 197 12804 17314,5 20127,5 14404,5 3104 15035 1746 14113,5 6402 6353,5 7275 4316,5 13110 4738 13110 50140 38548 2254 828 17434 55062 10920 4140,5 8326,5 16016 40176,5 8756 7920 10922 1290 1720 480 1920 10400 11840 5180 2142 3570 880 2679 1468 2436 502 184 122 7307 930 456 783 15 494 56 13 159 1220 283 392 718 2617 1875 61 18 911 439 502 640 4534 4985 775 185 293 10 2 211 33 106 49 90 129 344 154 27 223 121 22 8 182 106 58 72 12 287 117 7 15 103 5 183 201 132 1 78,5 207,5 148.5 32 155 18 145,5 66 65,5 75 44,5 142,5 51,5 142,5 545 419 24,5 9 189,5 598,5 120 45,5 91,5 176 441,5 99,5 90 127 15 20 6 24 130 148 74 31,5 52,5 20 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 14 September September September September H H October 12 October November Grafische bond „Leo XIII”; Ned. R. K. ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas Handels- en Kantoorbedienden „Mercurlus”; Nationale Bond van Kalk- en Steenbewerkersbond „St. Marinus"; Ned. R. K. Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden De Ned. Vereeniglng van Metaalbewerkersbond „St. Eloy”; R. K. Metaalbewerkersbond in Nederland; Christelijke Onze Hulp is in den Naam des Heeren Patrimonium Typografenbond in Nederland: Christelijke Typografenvereeniging „Prudentia et Caritate” Voegersvereeniging „Ons Belang”; Haagsche. Bakkers-, Choc.- en Suikerbew.bedrijfAlg. Ned. Bond Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” Lito-, Foto- en Chemigrafenbond; Ned. Metaalbewerkersbond; Alg. Ned. Meubelmakers, Behangers e. a. v.Alg. Ned. Bond van SchildersgezellenbondNed. Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland; Chr. Bond van Timmerlieden bond „St. Joseph”; Ned. R. K. Typografenbond: Alg. Ned. BouwarbeidersbondNed. Christelijke Idem Opzichters- en TeekenaarsbondAlg. Ned. Sigarenmakers- en Tabak bewerkersbondNed. TimmerlisdenbondAlg. Ned. Meubelm., Behangers en Stoft.bond „St. Antonins v. Padua”; Ned. R.K. ld. Rijtuig-en Carosseriebewerkers; Ned. Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden: Alg. Ned. Bond van Tabak bewerkersbondNed. R. K. Timmerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R. K. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond; Ned. R. K. Meubelmakers, Behangers, Stoffeerders e. a. v.Bond v. Christelijke Typografenvereeniging „Door Eendracht t’Zaam Verbonden” Zeemansvereeniging „Volharding”; Ned. Afd. Scheveningen Oud-Weezenvereeniging „St. Hyronymus”; R. K Metselaarsvereeniging „Door Verbroedering Verbetering” Opperliedenvereeniging „Door Eendracht Sterk” BoekverkoopersbediendenNed. Bond van 11 Deze getallen zijn verkregen door het gemiddeld aantal leden te vennenig l) Voor deze vergelijking is het aantal dagen van werkloosheid berekend p”r U.., rï het aantal werkdagen, dat de vereenigingen '°n<* dagen van werkloosheidsverzekering. NAAM DEK WERKLOOZENKAS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 929