J Pi 27 42 Bijlade V. INGESCHREVEN WERKLOOZENK ASSEN: d.d. 7 September 1914. ld. Afd. Den Haag. NOODREGELING. Gemeentelijk Werkloozenfonds te ’s-Gravenhage. 400 23 132 181 119 46 90 175 418 149 51 142 539 ld. ld. ld. ld. ld. 9 187 607 203 157 32 155 18 146 65 67 54 40 Afd. Den Haag. ld. ld. ld. Afd. Den Haag. Afd. Scheveningen Afd. Den Haag, ld. ld. d.d. 15 September 1914. Bouwarbeidersbond; Ned. Christelijke Idem Opzichters- en TeekenaarsbondAlg. Ned. Sigarenmakers- en TabaksbewerkersbondNed. Timmerlieden bond; Alg. Ned. Grafische bond .Leo XIII”; Ned. R.K. ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas. Handels- en Kantoorbed. „Mercurius”; Nation. Bond van Kalk- en Steen bew. bond .St. Marinas”; Ned R.K. Chr. Kantoor- en Handelsbed.; De Ned. Ver v. Metaalbewerkersbond .St. Eloy”; R.K. Metaalbewerkersbond in Nederland; Chr. Onze Hulp is in den Naam des Heeren. Patrimonium. Typografenbond in Ned; Christelijke Typografenver. ,Prud. et Caritate” te den Haag Voegersvereeniging .Ons Belang”; Afd. Den Haag, ld. ld. d.d. 14 September 1914. Bakkers-, Choc.-, en Suikerbew. bedryf: Alg. Ned. Bond v. Arbeiders i/h. Handelsreizigersvereeniging .Eendracht” Lito-, Foto- en ChemigrafenbondNed. Metaalbewerkersbond; Alg. Ned. Meubelmakers, Behangers e. a. v.Alg. Nederl. Bond van ld. SehildersgezellenbondNed. Afd. Scheveningen. Sigarenm. en Tabakbew. in Nederland; Christel. Bond van Timmerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R.K. Typografenbond; Alg. Ned. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFOND8. Ledental.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 942