27 43 d.d. 18 September 1914. Afd. Den Haag d.d. 9 October 1914. Oud-Weezenver. „St. Hieronymus”R.K. 75 d.d. 12 October 1914. 91 Afd. Den Haag. 20 d.d. 21 September 1914. Handels- en Kantoorbed Alg. Ned. Bond v. TabaksbewerkersbondNed. R.K. Timmerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R.K. 102 29 50 126 15 18 97 87 6 24 127 148 d.d. 20 October 1914. Schildersgezellen bond „St. Lucas”; Ned. R.K. Afd. Den Haag. Fabrieks-, Haven- en Transp. arb. St. Willi- brordus”; Ned. R.K. bond van Afd. Den Haag. Metselaarsver. „Door Verbroedering Verbetering”; Opperliedenver. „Door Eendracht Sterk”; Afd. Den Haag ld. Afd. Scheveningen d.d. 7 November 1914. BoekverkoopersbediendenNed. Bond van Meubelm., Beh. en Stoff. bond „St. Ant. van Padua”; Ned. R.K. Afd. Den Haag Rijtuig- en Carrosseriebew.Ned. Vereen, van ld. d.d. 28 September 1914. Lito-, Foto- en ChemigrafenbondNed. RK. Meubelm., Beh., Stoff. e.a.v.; Bond v. Chr. Typografen ver. „Door Eendracht ’t Zaam Verbonden”; Zeemansvereeniging „Volharding”; Ned. Afd. Scheveningen. VERSLAG GEMEENTELIJK XVERKLOOZENFONDS. Ledental.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 943