27 I 53 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. C. Iemand verdient per dag f 2,50. Hij werkt 1 dag, ontvangt f3+f3 fl f7 f 2,50 f 4,50 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 2 dagen, ontvangt f3 f3 f2 f8 f 5 f 3 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 3 dagen, ontvangt f3 f3 f3 f9 f 7,50 f 1,50 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 4 dagen ontvangt, aangezien f3 f3 f4 I 10, en het maximum f 9 en loon over 4 dagen f 10 is, geen uitkeering en bijslag. Iemand verdient per dag f 1,50. Hij werkt 1 dag. ontvangt f 6 f 1 f 7 f 1,50 f 5,50 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 2 dagen, ontvangt f 6 4- f 2 f 8 f 3 f 5 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 3 dagen, ontvangt f6 f3 f9 f 4,50 f 4,50 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 4 dagen, ontvangt, aangezien f 3 f 3 4- f 4 f 10 en het maximum f 9 is, f 9 f 6 f' 3 aan uitkee ring en bijslag. Hij werkt 5 dagen, ontvangt, aaugezien f 3 f 3 f 5, 1' 11 en het maximum f 9 is, f 9 f 7,50 f 1,50 aan uit keering en bijslag. B. Iemand verdient per dag f 2, Hij werkt 1 dag, ontvangt f 3 4- f 3 4- f 1 f 7 f 2 f 5 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 2 dagen, ontvangt f 3 f 3 f 2 f 8 f4 f 4 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 3 dagen, ontvangt f3 f3 f3 f9 f6 f 3 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 4 dagen, ontvangt, aangezien f 3 f 3 f 4 f 10 en het maximum f 9 is, f 9 f 8 f 1 aan uitkeering en bijslag. Hij werkt 5 dagen, ontvangt, aangezien f34-f34-f5 f 11 en het maximum f 9 is, en loon over 5 dagen f 10 is, geen uitkeering en bijslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 953