95 i- aan het Bestuur der Zond agschoolvereeni- ging „Spreuken 9:10,” van 1 September 1914 tot en met 31 Augustus 1915, des Zondagsnamiddags van 12 tot 2 uren, één lokaal in elk der Gemeentescholen aan de Van Damstraat No. 1, de Van Dijckstraat No. 55a, de De Gheynstraat No. 51, de Hemsterhuisstraat No. 2d, het Kortenbosch No. 159, de Roggeveenstraat No. 2a, de Wouwermanstraat No. 1, het Zieken No. 13 en den Zwarte weg No. 63fc, en twee lokalen in elk der Ge meentescholen aan de Fisherstraat No. 115, de Bleekers- laan No 11, de Rijswijkschestraat No. 157, de Ter- westenstraat No. 105 en de Van Swindenstraat No. 14, zulks tegen betaling van eene vergoeding van f 190. voor het gebruik en van f 95.voor de verwarming van de lokalen. aan het Bestuur der Vereeniging Wijk VI der Nederduitsch Hervormde Gemeente, twee lokalen in de Gemeenteschool aan de Teijlerstraat No. 126, en één in die aan de Boylestraat 20, van 1 September 1914 tot en met 31 Augustus 1915, des Zondagsnamiddags van 1 tot 2 uren, voor wat betreft eerst gemeld lokaal en van 12'/2 tot 1’/z uren voor wat betreft laatstgemeld, tegen betaling van eene vergoeding van f 30.voor het gebruik en van f 15.voor de verwarming van de lokalen. Vliegerstraat No. 28, De Gheynstraat No. 150 en Van Ravesteynstraat No. 303 en één lokaal in de Gemeente school aan de Stortenbekerstraat No. 10, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, des Zondagsnamiddags van 12‘/a tot l'/2 uren tegen betaling van eene som van f 70.voor het gebruik en van eene som van f 35. voor de verwarming van de lokalen. aan het Bestuur der Vereeniging Wijk III der Nederduitsch Hervormde Gemeente, vijf lokalen in de Gemeenteschool aan de Lepelstraat No. 6, van 1 September 1914 tot en met 31 Augustus 1915, des Zondagsnamiddags van 12'/2 tot 2*/2 uren, tegen betaling van eene som van f 50.— voor het ge bruik en van f25.voor de verwarming van de lokalen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 95