96 a. Openbare Gemeente gebouwen. 1. Verschillende gebouwen. Perceel Nieuwe Markt No. 2. De zinkbedekking van een plat werd vernieuwd. Observatiepost der voormalige schutterij. De observatiepost werd buiten gebruik gesteld. Gebouw Prinsegracht No. 63. De beneden-voorkamer werd ingericht tot werkkamer voor den Directeur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Op den zolder werden 2 rekken gemaakt tot berging van Archiefstukken. B. Eigendommen, bestemd voor den publieken dienst en openbare Gemeentewerken. Perceel Groote Holstraat No. 2. Op de verdieping werd een vertrek tot bureel voor de Afd. Verificatie ingericht. In den gevel aan de zijde van de Groote Halstraat werden 3 electrisch gedreven lucht-ventilatoren aan gebracht. Perceel Groenmarkt No. 5. De zinken afdekking van het gebouw en een ge deelte goot werden vernieuwd. Raadhuis. Van de lokalen vroeger in gebruik bij de afdeeling Bevolkingsregister werden 2 vertrekken voor het Burge lijk Armbestuur en de overige voor de Afd. Burgerlijke Stand ingericht. De voormalige Raadzaal werd tot tweede trouwzaal ingericht. In de kamer van de armenopzichters werd een loketten- wand geplaatst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 96