II I I 27 r (get.) H. L. DRUCKER. Voor gelijkluidend afschrift, D. D. BOER. De Senetaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, als voorwaarde voor de toelating der vereenigingen, in de plaats treedt de verplichting der vereeniging, toezicht te houden op het bestaan, de oorzaak en den duur der werk loosheid, met bepaling, dat indien blijkt dat dit toezicht niet behoorlijk wordt uitgeoefend, na voorafgaande waar schuwing de toelating der vereeniging kan worden inge trokken; 2. deze beslissing wordt medegedeeld aan het Gemeente bestuur van ’s-Gravenhage, aan het Gemeentelijk Werk- loozenfonds aldaar en aan den Haagschen Bestuurdersbond. 60 VERSLAG GEMEENTELIJK WERK LOOZEKFONDS. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 960