I 97 Hulpbureau van Politie aan de Van der Vennestraat. In de kamer van den wachtcommandant werd een Commissariaat van Politie 1ste Afd. met aanhoorigheden. In de groote bergplaats werd een vaste trap gemaakt van den beganen grond naar de le verdieping ter ver vanging van een ladder. Het zinken dak en een goot boven de kleine berg plaats in den tuin werden vernieuwd. In de kamer van den Inspecteur-Chef van Dienst in het bureau der Centrale Recherche werd een fontein bak met aan- en afvoer gemaakt. In het dakschild van het photographisch atelier werden ter verbetering van de verlichting 4 ramen gemaakt. Hoofdcommissariaat van Politie met Commissariaat van Politie 4de Afdeeling. Op den zolder werden houten rekken geplaatst voor berging van gevonden voorwerpen. Commissariaat van Politie 3de Afd. met aanhoorigheden. De schoorsteen in de brigadierskamer werd verbeterd. In verband met de uitbreiding van personeel werd het aantal kastjes voor berging van kleedingstukken, enz. voor brigadiers en agenten met 40 stuks uitgebreid. Commissariaat van Politie 2de Afd. met aanhoorigheden. Aan den voorgevel werd voor een raam van de kamer van den Inspecteur speciaal een tochtraam aangebracht. Op de 2e verdieping werd een kamer tot verblijf met nachtlogies voor bijzondere arrestanten ingericht. Voor 2 ramen van die kamer werden diefijzers aan gebracht. Perceel Prinsegracht No. 1. Een gedeelte van de voormalige Boterwaag werd tot rijwielenbergplaats voor de ambtenaren van de Controle der Gemeentebelastingen ingericht. 7 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 97