27 77 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 26. 27. I Nederiandsche Sigarenmakers- en Tabakbewerkers- bond. Nederiandsche Christelijke Slagersgezellenbond „Eens gezindheid”. Nederiandsche R.K. Slagersgezellenbond „St. Joris”. Algemeene Nederiandsche Bond van Textielarbeiders „de Eendracht”. Nederl. Christelijke Textielarbeidersbond „Unitas”. Nederiandsche R.K. Timmerliedenbond „St. Joseph”. Algemeene Nederiandsche Typografenbond. Vereeniging van Israëlietische werklieden en Handels bedienden „Betsalel”. De Minister van Financiën, TREUB. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 977