28 281.031,75 25.878,— 354.096,14 92473 75392 19987 10350 3595 1959 793 0,75 2,- 5- 10,— 20,— 30,— 50,— 75,- 4352 3015 1358 90 5 9505 557 10921 16.572,30 93063 270 3653 215112 ad f 1.570.221,64 0,50 tot en met f 685 107762 ad f 106637 217875 ad f 1.507.390,60 47.793^44 f 37.095,80 f 99.926,84 Meer Minder. ft VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Totaal Bovenstaande bedragen waren voor 1913: Totaal en wyzen dus een verschil aan van: 1' f 52.133,40 10364 20.523,50 f b 33 •n n n b b b Goud- en Zilverpanden Linnen-, Wol en diverse panden Effecten Pensioenen de goud-, zilver- deeld als volgt: 13684 10921 2763 panden. 13574 110 y> B n n v w w n Y> B B B B B r> v n n B 857.082,35 297.604,05 46.40,150 B B Goud- en Zilver panden Linnen-, Wol en diverse panden Effecten. Pensioenen Totaal. Minder Meer Voor de verschillende soorten van panden waren de be dragen als volgt: Goud- en Zilverpanden Linnen-, Wol- en diverse panden Effecten Pensioenen 306.302,70 Panden. 8673 d.i. 12623 B B Voorschot. Meer Minder dan in 1913. 37.095,80 f 62.831,04 118126 ad f 909.215,75 B B B B B B Volgens de gehouden statistiek waren de beleensommen van de goud-, zilver-, linnen-, wol- en diverse panden ver- Panden. Meer Minder dan in 1913. Van meer dan B B B 0,75 2- 5,— 10,- 20,- 30,— 50,- Transporteeren 213222 d.i. 12656 Meer Minder dan in 1913. 380 3096

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 983