28 In 1912 f 7,32 2,94s f 90,165 f f 96,865 1913 7,70 3,02 95,84 96,93 1914 7,955 2,79 98,93ยป 122,11 8 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Fanden. Voorschot 1776 f 59.041,09 31417 50319 598 5383 Totaal. 60241 57478 f 331.520,75 f 394.351,79 Minder 57478 Meer. 331.520,75 2763 Meer Minder. f 62.831,04 De gemiddelde beleensom bedroeg voor: Pensioenen De volgende staat geeft de vermeerdering of verminde ring aan van het aantal beleende panden en van het voor schot in de verschillen kantoren. Hierby zij opgemerkt dat Hulpkantoor A op 1 October 1913 werd opgeheven, zoodat bij dezen vergelijkenden staat alle panden, in 1913 aldaar beleend (50319), in 1914 als minder beleend zijn opgegeven. 8788 19438 Goed en Zilver. 9.556,05 20.310,75 93.995,05 331.066.75 4.243,95 Minder beleend in 1914 dan in het vorige jaar. Meer Minder beleend in beleend in 1914 dan 1914 dan in het vorige in het vorige jaar. jaar. Meer beleend in 1914 dan in het vorige jaar. f 207.658,90 Hoofdkantoor Bijkantoor A Hulpkantoor A B Bijkantoor C D E Linnen, wol en Effecten. diversen, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 986