28 9 4. Geloste panden. Er werden afgelost: Te zamen Totaal 208999 panden ad f 1.434.279,89 In 1918 waren deze bedragen Te zamen Totaal 211570 panden ad f 1.532.103,63 17442 9961 99032 Het aantal weekpanden bedroeg dit jaar 47°/o van het geheele aantal geloste panden tegen 46°/o in het vorige jaar. Het aantal geloste panden bedroeg dit jaar 2571 panden ad f 97.823,74 minder dan in 1913. Effecten Pensioenen Effecten Pensioenen Weekpanden Bankpanden. Weekpanden Bankpanden. 294.697,65 795.346,10 1910 1911 1912 1913 1914 75484 105814 109031 205499 panden ad f 1.090.043,75 279 r 28.124,— 3221 316.112,14 38020 42297 j 40803 38447 8845 16459 19572 17056 39297 13011 2935 13187 14251 I 15153 I 296P) 15152) 97452 19321 17442 9961 99032 panden ad f 106467 Door de verschillende kantoren werden, sedert 1910, gelost het navolgende aantal weekpandemL 25684 i 33871 34405 22320 97452 panden ad f 330.814,50 110172 818.660,75 207624 panden ad f 1.149.475,25 266 25.593,50 3680 357.034,88 VERSLAG DEK GEMEENTEBANK VAN LEENING. E. Over 9 maanden. 2) Over 3 maanden. Hulpk. B. Bijkant. Bijkant. Hulpk. A. Totaal. Bijkant. I C. Bijkant. D.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 987