98 Wachthuis aan de Stadhouderslaan. In de agentenwacht werd de houten vloer met plin ten vernieuwd. Wachthuis aan de Itegentesselaan. In de kamer van den postcommandant en in een gedeelte van den doorloop naar de agenten wacht werden houten vloeren vernieuwd. Wachthuis aan de. Boschbrug. Ter vervanging van de aanwezige kleine hangkasten, werden 8 kleerenkasten geplaatst. Wachthuis aan de Kerkhofiaan. In de agentenwacht werd de houten vloer met plin ten vernieuwd. Wachthuis aan den Bezuidenhoutscheiceg tegenover de Gerard Reijnststraat. In de agentenwacht werd een gemetselde put gemaakt voor berging van den lijkenbak. Een aanplakbord voor het aanplakken van dienst regelingen werd aangebracht. Wachthuizen bij de Loosduinsche brug en aan den Hoogeical. In beide wachthuizen werd in elk der 2 cachotten een privaat gemaakt. bovenschuifraam veranderd in een kiepraam met zij- wangen. Wachthuis aan de Van der Duijnstraat. De eiken dektreden van de trap werden vernieuwd. Wachthuis aan de Haringkade. In de agentenwacht werd een vast bovenraam ver anderd in een kiepraam met windvangers. Voor berging van kleeren enz. werden 2 kasten geplaatst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 98