28 18 Totaal 4764 panden ad f 27.770,75 Transporteeren 4729 1368 1913 10 20,- 30 50, plaats hebben terwyl het niet afgehaalde gedeelte van de schadevergoeding, later, evenals het onafgehaalde overschot van verkochte panden aan de Bank ten goede komt. 13,— 110,— 350,25 238,75 417,75 4.758,50 1.998,50 2.577- 3.413,— 2.425,— 2.361,75 2.990,75 1.756,50 3.797,75 562,25 1 pand 2 panden 72 32 43 590 420 594 582 350 486 555 385 586 66 1914 De volgende opgave geeft het aantal panden aan, dat verkocht werd, met het daarop verstrekte voorschot, gerang schikt naar de maanden waarin zij werden beleend. De rubrieksgewijze verdeeling van de verkochte panden is als volgt: Van f meer dan ,50 tot en met f ,75 2,- 5,- 10,— 20,— 30,— ,75 354 97 2,— 1898 575 5,— 1474 411 462 196 357 71 136 13 48 5 Van October 1912 December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Januari VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. ad f n n n n w n n n Panden. 1? r> n r> n n n •n n n n n n w Meer Minder- dan in 1913.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 991