I 28 16 4054 panden waarop overschot. Opbrengst. f 32.779,07 f 32.779,07 200 panden waarop verlies. 2.137,40 510 panden waarop noch overschot, noch verlies. Opbrengst. f' 2.439,92* f f i-- f 2.439,92* De drie hiervoren genoemde rubrieken, verdeeld over de verschillende kantoren, geven de navolgende bedragen voor elk kantoor aan: Voorschot Rente Administr. loon Vast recht op ri.jw. Belasting Voorschot Rente Administr. loon Vast recht op rij w. I Belasting i Van deze verkochte panden brachten er 4054 een bedrag van f 6.801,09 meer op dan het aan de Bank verschuldigde 200 gaven een verlies van f 290,75. De overige 510 gaven noch overschot, noch verlies. De verdeeling van die drie rubrieken is als volgt: Opbrengst. Verlies 1.846,65 290,75 Voorschot Rente Administr. loon Vast recht op rijw. Belasting Overschot 2.217,50 177,42 16,88 -,75 27,37* f 2.439,92* f 1.971,50 138,76 7,94 19’20 f 2.137.40 f 23.581,75 1.923,99 159,59 11,— 301,65 6.801,09 f 32.779,07 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. f n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 994