28 1' 510 f 2217.50 1910 1911 1912 1913 1914 C D E f 49.— 1392.25 217.50 147.50 165.25 17 VERSLAG DER GEMEENTEBAN'K VAN LEENING. Panden waarop Overschot. f n n ■1054 f 23581.75 f 6801.09 Panden waarop Verlies. 200 f 1971.50 f 290.75 Panden waarop noch Overschot, noch Verlies. n •n Overschot, f 939.525 2215.01 2057.41 5 594.01 894.83 100.30 Panden. 156 162 66 106 13 C I) E C D E Panden. 98 1187 1411 469 737 152 Voorschot 1428.75 8162 8155.75 2129,75 3192.75 512.75 Kapitaal. 100.— 610.25 707.75 255.25 524.50 19.75 Panden 2 57 58 46 37 Verlies. -•70 °/o 2.13 2.23 2.10 1.04 Veriles. f 9.92 118.185 50.515 62.42 49.71 In percentsgewijze verhouding tot het voorschot, verstrekt op de verkochte panden, bedroegen het overschot en het verlies in de jaren: Voorschot. Hoofdkantoor Bykantoor A Hulpkantoor B Bijkantoor Hoofdkantoor Bijkantoor A Hulpkantoor B Bijkantoor Hoofdkantoor Bijkantoor A Hulpkantoor B Bijkantoor Overschot. 35.50 °/o 33.23 35.90 22.95 24.52

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 995