28 i 20 Totaal Totaal Totaal g 28248 panden ad f 308.802,75 16773 70.349,40 207 26.644,— 476 44.224,02 45704 panden ad 1’ 450.020,17 103.237,45 7.991,40 53.266,10 53.302,20 35.555,70 Goud en Zilver Linnen, Wol en diversen Effecten Pensioenen Daar in den loop der maand December alle panden, die beleend in Hulpkantoor B doch in beheer bij het Hoofd kantoor, zijn overgebracht naar het Bijkantoor B, toont de volgende staat de verdeeling van het saldo, na 31 December van dit jaar, over het Hoofdkantoor en de Bijkantoren. Op 31 December was laatstgenoemd bedrag, over de ver schillende kantoren verdeeld, als volgt: Hoofdkantoor13868 panden ad f 196.667,32 9409 1314 5955 9935 5223 45704 panden ad f 450.020,17 Effecten Pensioenen Bijkantoor A Hulpkantoor B Bijkantoor C D E October November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli n Augustus September October November December Te zamen terwijl de verdeeling van het saldo over de maanden waarin de panden werden beleend, was als volgt Van de panden beleend in April 1909 1913 1.055,— 1.154,— 448,25 1.120,25 9.549,50 4.336,— 6.211,— 13.613,25 15.722,75 19.286,40 62.914.55 30.189,60 40.106,60 46.944,35 53.808,— 72.692,65 1 ad f 181 117 172 1914 1215 550 767 1879 r 1139 2131 5665 3557 5105 6256 6608 9678 45021 ad f379.152,15 207 26.644,— 476 44.224,02 45704 ad f450.020,17 I VERSLAG PEK GEMEENTEHANK VAN LEENING. n w w n n n n n n n n n n V) ■n v n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 998