P 27 9 I 10 8 I 8 I VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Ledental NAAM WERKLOOZENKAS. Opmerkingen. Vakvereenigingen toelat. ingetr. 2 17 73 7 80 5 15 I 19 Transporteeren 3087 4122 waren op 31 December 1915, ingeschreven: 40 kassen met 6163 leden tegen 41 kassen met 5219 leden op denzelfden datum in het voorafgaande jaar. Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 20 119 46 id. 19 Aug. ingeschreven. 136 148 230 21 53 8 640 16 164 89 537 32 9 60 137 8 31 5 i 13 4 I Idem Idem Afd. Scheveningen „St. Lucas”, Ned. R.K. Afd. Den Haag. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, Ned. Idem Sigarenm. en Tabak bew’. in Ned., Chr. Bond v. Slagersgezellenbond „St. Joris”, Ned. R.K. Tabakbewerkersbond, Ned. R. K. Afd. Aantal leden op: 2 20 23 2 101 4 22 27 102 132 126 203 18 i 52 149 I 180 25 132 50 I 26 9 i 95 I 4 23 91 175 87 I 557 28 J fbi 81 Dec. 19x4 j Idem Idem Idem Metselaarsv. „Door VerbroederingVerbetering” Idem Meubelm., Beh. e.a.v., Alg. Ned. Bond van Mettbelm., beh., Stoft e.a.v., Bond v. Chr. Meubelmakers-, Behangers- en Stoffeerdersbond „St. Antonins van Padua", Ned. R. K. Afd. Den Haag. Opperliedenver. „Door Eendracht Sterk” Opzichters- en Teeken.bond Alg. Ned. Afd. Den Haag. Rijtuig- en Carosseriebewerkers e.a.v. Ned. Ver. van Schildersgezellenbond, Ned. Idem Idem 31 1914 1915 d.d. 17 Maart ingeschreven. d.d. 6 Dec. in- geschreven. toelat. ingetr. Bakkers, Choc.- en Suikerbew. bedrijf: Alg. Ned. Bond van Arbeiders(sters) i/h. Afd. Den Haag Boekverkoopersbedienden, Ned. Bond v. Afd. Den Haag i Bouwarbeidersbond, Ned. Christelijke Idem Idem Afd. Scheveningen. Fabrieks-, Haven- en Transportarb. „St. Willibrordus”, Ned. R.K. Bond van, Afd. Den Haag Grafische Bond „Leo XII”, Ned. R.K. Afd. Den Haag. Handels- en Kantoorbed., Alg. Ned. Bond van Idem Idem „Mercurius”, Nat. Bond v. Idem Handels-, Kant, en Winkelb., Ned. R.K. Bond v. Idem Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” Kalk-en Steenbew.bond „St. Jan”, Ned. R.K. Kantoor- en Handelsbed., De Ned. Ver. v. Chr. Idem Lito-, Foto- en Chemigrafenbond, Ned. Idem Idem Ned. R.K. Idem Metaalbewerkersbond, Algemeen Ned. Idem in Nederland. Christ. Idem „St Eloy”, R.K. ëg 51 157 165 32 52 142 165 6 539 18 155 29 400 l 24 97 j 115 50 I 102 90 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1003