Wh 27 11 275 229 221 Totaal Hier volge een overzicht der Centrale en Plaatselijke kassen en van baar voornaamste reglementaire bepalingen. Op 25 October had ter vervanging van de „plaatselijke” werkloozenkas de inschrijving plaats van de d.d. 1 Sept. 1914 opgerichte Centrale Werkloozenkas van den Chr. Typografenbond in Nederland, zoodat aan het einde van het jaar, 13 plaatselijke werkloozenkassen waren aange sloten en 27 afdeelingen van Nationale Vakbonden met Centrale Werkloozenkas. Onderstaand staatje geeft een splitsing naar de ver schillende beroepsgroepen van de bij ons Fonds aange sloten kassen: Bouwbedrijf Boek- en Steendrukkerij Metaalbewerking Meubelvak Warenhandel Bereiding van Voedings- en Genotmid delen Tabak- en Sigarenindustrie Overige beroepen VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Ledental NAAM WERKLOOZENKAS. Opmerkingen. 5-g toelat. ingetr. toelat. ingetr 8 7 36 M Gemengde werkt leden vereenigingen. ’s-Gravenhaagsehe Werkloozenkas „Onze Hulp is in den Naam des Heeren" Oud-Weezenvereeniging „St. Hieronymus”, R. K. Patrimonium 180 I 146 i 75 3087 418 187 18 607 67 54 127 40 4122 537 204 23 623 72 78 132 49 119 17 5 16 5 24 5 9 154 68 65 i 101 2191 verzekerden 1214 820 684 529 Aantal leden op: I 31 31 Dec. Dec. I 1914 1915 |5219 |6163 Transport Timmerliedenbond, Algem. Ned. Den Haag. Idem St. Joseph”, Ned. R.K. Idem Idem Idem Afd. Scheveningen Typografenbond, Algem. Ned. Afd. Den Haag Idem in Ned., Chr. Idem Typografenvereeniging „Prudentia et Cantate” Idem „Door Eendracht ’tZaam Verbonden” Voegersvereeniging „Ons Belang” Zeemansvereeniging „Volharding”, Ned. Afd. Schev. 148 J» 99 6163 verzekerden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1004