i |l 27 27 13 12 \l VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. BEDRAG DER CONTRIBUTIE. NAAM WERKLOOZEXKAS. Reeds besloot de Bond tot oprichting eener Centrale Werkloozenkas. Opperliedenvereeniging „Door Eendracht Sterk” *Ned. R.K. Tabaksbewerkersbond *Alg. Ned. Timmerliedenbond Typografenvereeniging „Prudentia et Caritate” Idem „Door Eendracht t’Zaam Verbonden” Haagsche Voegersvereeniging „Ons Belang” „Onze Hulp is in den Naam des Heeren” R.K. Oud-Weezenvereeniging „St. Hieronymus” Patrimonium Plaatselijke Werkloozenkassen. *Ned. R.K. Kalk- en Steenbewerkersbond „St. Marinus”. Metselaarsvereeniging „Door Verbroedering Verbetering" *AIg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers e. a. v. 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 15 cent per week 20 cent per week 3 cent per week 5 cent per week 20 cent per week 4 cent per week 10 cent per week 1 cent per week 1 eent per week 40 cent.per week 10 cent per week 3 cent per week 13 cent per week 8 weken 60 dagen 60 dagen 8 weken 8 weken 48 dagen 48 dagen 50 dagen 60 dagen 56 dagen 7 weken 1830 dagen 30 dagen 30 dagen 78 dagen 50 dagen 8 weken 6 weken 50 dagen 50 dagen 36 dagen 36 dagen 50 dagen 72 dagen 48 dagen 8 weken 10 weken 60 dagen 30 dagen 36 dagen 40 dagen 40 dagen 12 weken 36 dagen 8 weken 13 weken 91 dagen Duur van het lidmaatschap alvorens recht te hebben op uitkeering. 26 weken 52 weken 52 weken 6 maanden 6 maanden 53 weken 12 maanden 6 maanden 18 maanden 6 maanden 3 jaar 52 weken 6 maanden 6 maanden 12 maanden 6 maanden 52 weken 1 jaar 6 maanden 1 jaar 12 maanden 12 maanden Maximum duur van de uitkeering volgens het reglement der werkloozenkas. 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1915 1914 1914 1915 1914 1914 1914 1915 180 25 132 50 136 148 230 165 89 537 115 102 19 537 78 132 49 154 68 101 21 53 52 165 8 640 16 164 32 73 80 557 28 201 9 95 204 23 623 72 Datum van inschrijving (Noodregeling). 1 jaar 1 jaar 1 jaar 52 weken j 52 weken 1— 4 jaar 12 maanden 26130 weken 6 maanden 1 jaar 1 jaar 6 mnd.1 jaar 26 weken 26 weken 13 weken i 14 Sept. 7 Nov. J15 Sept. 7 Sept. 7 Sept. I 12 Oct. 14 Sept. *Ned. R.K. Menbelm.-, Behangers- en Stoff.-bond „St Antonins v. Padua” j 18 Sept. 12 Oct. 21 Sept. 15 Sept. 5 7 Sept. 28 Sept. I 7 Sept. 7 Sept. 9 oct. 7 Sept. 15 Sept. 14 Sept. 19 Aug. 14 Sept. 14 Sept. 14 Sept. 25 Oct. Aantal leden op 31 Dec. 1915. 19 Maart 1915 14 Sept. 7 Sept. I 14 Sept. 28 Sept. I 14 Sept. 7 Sept. I 7 Sept. 28 Sept. I 15 Sept. j 18 Sept. 6 Dec. 7 Z.r.. 21 Sept. 7 Sept. 4 cent per w’eek f 3.per jaar ■/2 pCt. weekloon per week 2 cent per week 4*/2 cent per week fl.tot f 6.— per jaar f 1.50 per lid en per jaar f 1.50 tot f 4.50 per jaar f 0.60 per 3 maanden 7l/jpCt. van de vereenigings-eontributie minstens 6 cent per week 2 ct. p. week 20 pCt. van de ver.-contrib. 3 cent per week 15 pCt. van de vereenigings-eontributie 2*/3 cent per week 20 pCt. van de vereenigings-eontributie 5 eent per week 10 cent per lid en per week 3 eent per week 3 cent per week 3 cent per lid en per week uurloon per week 3 ct. p. week, adsp.-leden 2 et. p. week 3 cent per lid en per week Gen trale Werkloozenkassen Alg. Ned. Bond v. Arbeiders(sters i.h. Bakkers-, (.’hoc. en Suikerbew.bedr Ned. Bond van Boekverkoopersbedienden Ned. Christelijke Bouwarbeidersbond, Afd. Den Haag Idem Afd. Scheven ingen Ned. R.K. Grafische Bond „Leo XIII” Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius” Ned. R.K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden „St Franciscus van Assisië” Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” De Ned. Vereeniging van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond Ned. R.K. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland Ned. R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy” Bond van Christelijke Meubelmakers, Bellangere, Stoffeerders e. a. v Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond Ned. Vereeniging van Rijtuig- en Carosseriebewerkers e. a. v. Ned. Schildersgezellenbond, Afd. Den Haag Idem Afd. Scheveningen Ned. Sigarenmakers en Tabakbewerkersbond Christel. Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland Ned. R.K. Slagersgezellenbond „St. Joris” Ned. R.K. Timmerliedenbond „St. Joseph”, Afd. Den Haag Idem Afd. Scheveningen Alg. Ned. Typografenbond Christelijke Typografenbond in Nederland

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1005