I II i i I gl ll 8 27 15 J» gi §§1 2) VERSLAG GEMEENTELIJK WEKKLOOZEN'FONDS. NAAM WERKLOOZENKAS. 400,0 125.200,0 7.064 56 94,0 29.422,0 1.245 42 1.607 40 128,5 40.220,5 203,5 63.695,5 387 6 7.355,5 I 23,5 3.100,0 12,5 1.340 35 41.003,0 ben. 0.5 14 131,0 24.101,0 77,0 24.058,5 6.394 266 186,5 21.284,0 2.046 96 68,0 18.936,5 751 40 60,5 35,5 121,5 2.191,0 160.412,5 34.743,0 17.528,0 6.416,5 15.493,5 2.817,0 5.008,0 11 6 ben. 0.5 19 15 7 4 11.111,5 38.029,5 7.0 512,5 111.0 56,0 127,0 67,0 172,5 42 2.359 241 63 424 45 6 9,0 16,0 20,5 49,5 8 93 39.751,0 7.772,0 53.992,5 H 54 1.439 i Gemiddeld aantal leden dat bij werkloosheid i d°e/personen, recht op uit- keering heeft. 'J2 Alg. Ned. Bond van Meubel makers. Behangers e. a. v. Ned. R.K. Meubelmakers-, Be hangers- en Stoffeerdersbond. Bond van Chr. Meubelmakers, Behangers, Stoffeerders e. a. v. Handelsreizigersver. „Eendracht” Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden Nat. Bond van Handels- en Kan toorbedienden „Mercurius" Ned. Bond van Boekverkoopers- bedienden. Ned. R.K. Bond van Handels-, 1 Kantoor- en Winkelbedienden. I De Ned. Vereeniging van Chr. 1 Kantoor- en Handelsbedienden i Ned. Lite-, Foto- en Chemigrafenb. Ned. R.K. Lito-, Foto- en Cheini- grafenbond Alg. Ned. Typografenbond i Ned. R.K. Graf. Bond „Leo XIII” Chr. Typografen!;. in Nederland. Typ. Vereeniging „Dooi- Een- i dracht t’Zaam Verbonden” j Typ. Vereeniging „Prudentia et Caritate” Ned. Zeemansvereeniging „Vol harding” (waarn. tot 1 Juni) Ned. Vereeniging van Rijtuig en Carosseriebew. e. a. v. R.K. Oud-Weezenvereeniging „St. Hieronymus” Alg. Ned. Bond van arbeiders i. h. Bakkers-, Choeol. en Suikerb. Ned. R.K. Slagersgez b. „St. Joris” Ned. Sigaren- en Tabakbew.bond Chr. Bond van Sigaren-en Tabak- j s bewerkers in Nederland Ned. R.K. Tabakbewerkersbond. - rz Aantal dagen, dat de in kolom II be ft h hoogste werkt hadden kunnen zyn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1007