- :r 100 een 2 M. breede strook klinkerbestrating aangebracht; de deur in de vestibule van de woning werd naar beide zijden draaibaar gemaakt. Bewaarschool aan de Hekkelaan: in de kweekelingenkamer werd een gootsteen met aan- en afvoer aangebracht. Bewaarschool aan de Duinstraat No. lö: in de vestibule werd een luidbel aangebracht; de schutting langs de Z-0. zijde van de speelplaats werd gedeelte!ijk vernieuwd. Bewaarschool aan het Vaillantplein: de vloeren in de 2 achterspeellokalen werden ver nieuwd. Bewaarschool aan de Badhuisstraat No. 194: de houten vloer en de plinten in het oude speellokaal w’erden vernieuwd. Bewaarschool aan de Ferdinand Bolstraat: in elk der beide zandspeelbakken op de speelplaats werd een gestrate vloer aangebracht. Bewaarschool aan de. De-Gheijnstraat het bovenpaneel in de gangdeur van het spoelvertrek werd door glasruiten vervangenin elk der beide spoel- vertrekken werd een schoorsteen aangebracht; op de speelplaats werd een steenen bergplaats gebouwd. Buitengewone school aan de Badhuisstraat Nos. 79af81 de zinken bedekking boven het W.-gedeelte van de school werd vernieuw'd; de schutting langs de Heem- raadstraat werd gedeeltelijk vernieuw'd. Academie van Beeldende Kunsten: in de Directeurskamer werd een wTaschbak met aan- en afvoer aangebracht; in de kamer van den schrijver -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 100