27 i I 33 H. DE WILDE, Voorzitter. J. G. KRUIS, Secretaris. de afrekening over het tijdvak 7 Sept. 19141 April 1915 plaats hebben. Het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds: Ouder verwijzing naar het hierna volgende financieele overzicht wil ons Bestuur aan het einde van zijn verslag gekomen, den wenseh uitspreken, dat in het jaar 1916 een voor Gemeente en werkloozenkassen bevredigende oplos sing verkregen worde van het vraagstuk der werkloosheids verzekering. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1024