I I 27 27 37 36 BALANS OP 31 DECEMBER 1915. CREDIT. DEBET. Stamkapitaal f 100,— f Kas Gem. Werkloozenfonds 10.710,86 100.000,— 7.977,69 940,08 108,75 307,59 386,— 643,56 f 112.058,53 N oorschotten. Terug te ontvangen Effecten. 8 oblig. ’s-Gravenhage 1910 A 4 »/10 aandeel N. W. S. 1914 5%. Uitkeeringen. Terug te ontvangen Onkosten. Nog te betalen Gemeente ’s-Gravenhage. Voorschotten ten behoeve der uitkeeringen Uitkeeringen. Nog te betalen Rente. Nog loopende rente 7.875,— 102,69 f 93.045,24 3.363,35 5 96.408,59 s i f112.058,53 6.533,93 Gemeente ’s-Gravenhage. Uitkeeringen voor rekening van Rijk en Gemeente Teruggave onkosten VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. f n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1026