27 27 j -r 39 38 REKENING OVER HET JAAR 1915. f 9 --f VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. BATEN. BEZITTINGEN. b. Terugbetaling der onkosten. n 7.977,69 Rente van beleggingen f 106,67 Contributies. T) 2,08 Bijdrage van het Rijk. 108,75 43.947,39 r> Totaal der baten. 100.480,22s 96.408,59 5 LASTEN. f Uitkeeringen aan Vereenigingen. f 96.809,74 Totaal bedrag 386,— n Voorschotten. Onkosten. Nog terug te ontvangen 643,56 f 112.058,53 Totaal der bezittingen f SCHULDEN. 3.363,35s n 100.173,09s Totaal der Lasten. f 100.000,— 307,13 f Batig saldo 940,08 H 307.59 101.247,67 n I 10.810.M 10.810,86 f Grootte van het Fonds f Dus was het Fonds op 31 Dec. 1915 (waaronder f 100.Stamkapitaal). Op 1 Januari 1915 was het Gemeen telijk WerklOozenfonds groot (waar van f 100.Stamkapitaal) De toename in 1915 bedroeg Drukwerk Salarissen Porto’s, kwitantiezegels, enz. Diversen r> 10.503,73 307,13 Op 31 December 1915 bestond het Fonds uit: Terug te vorderen uitkeeringen. N. R.K. Schildersgez.b. „St Lucas" A.N.B. v. Handels- en kantoorb. A. N. Metaalbewerkersbond /.oogende rente. 4 maanden rente van 8 oblig. 's-Gravenhage 1910 5 maanden rente van aandeel N. W. S. 1914 f rt f 27,— 306,— 53,— 725,12s 2.191,— 29,83 417,40 47.310,74s 307,13 3.764,50 Kas Effecten- 8 oblig. ’s-Gravenhage 1910 4 ®/o */io aandeel N. W. S. 1914 5 f Gemeente ’s-Gravenhage. Voorschotten te goeder rekening Uitkeeringen. Nog te betalen Onkosten. Nog te betalen Totaal der schulden 6.533.93 s! Bijdrage der Gemeente. a. Aandeel in de uitkeeringen, dat over het 1915 ten laste.der Gemeente komt Gemeente 's-Gravenhage. Te vorderen aandeel der Gemeente in de uitkeeringen Te vorderen aandeel van het Rijk in de uitkeeringen I Terug te vorderen onkosten 7.875,— 102,69 49.097,85 j Aandeel in de uitkeeringen, dat over het jaar 1915 ten laste van I het Rijk komt. 49.097,85 I 3.363,355 f 43.947,39 3.363,35s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1027