'\f 102 De uitgaven voor de werken, bedoeld onder letter a, sub B, bedragen: Ingevolge Koninklijk Besluit van 25 Juni 1912 No. 192 werd in elk van 12 lokalen in de school aan de Duin straat No. 10 het vaste benedenraam bij den werkmuur veranderd in naar binnen openslaande stolpramen. Het verrichten van de jaarlijksche schoonmaak in de Gemeentescholen en -gebouwen en het herstellen van gebroken glasruiten in deze gebouwen te ’s-Gravenhage, werd dit jaar wederom in eigen beheer uitgevoerd. Ook was dit het geval met de kleine dagelijksche voor komende onderhouds- en vernieuwingswerken aan de ge bouwen, zoowel aan die behoorende tot deze rubriek als be- hoorende tot rubriek A, en aan de scholen voor zoover deze gebouwen en scholen niet onder Scheveningen behooren. Overigens werd alles openbaar of ondershands aan besteed. f. omhangen van de deur tusschen de gang en het gymnastieklokaal in de school aan den Zuidwal; g. omhangen van een lokaaldeur en wegbreken van het tochtportaal op de verdieping in de school aan de Schelpkade h. omhangen van de deuren tusschen de gang en de speelplaats in de scholen aan de Korte Loinbardstraat No. 11, Falckstraat en Alexanderplein i. maken van een tochtportaal in de school aan de Falckstraat j. omhangen van lokaaldeuren in de school aan de Koningin-Emmakade No. 119; k. omhangen van de deuren in de gangen bij de rijwiel- bergplaats en bij het gymnastieklokaal en van het teeken- lokaal, verplaatsen van de deur van lokaal 46 en wijzigen van het onderraam van 2 lichtkozijnen in naar buiten draaiende stolpramen in de H.B.S. aan de Raamstraat; l. maken van een nooduitgang van de 2e verdieping van het gebouw van den Gem. Handelscursus aan het Westeinde, bestaande inmaken van een ijzeren brand trap, een loopbrug boven het achtergebouw van perceel Westeinde No. 45 en een houten trap van den zolder naar genoemde loopbrug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 102