103 5.920 4.069,— 4.929,— 6.700,— 7.170,— 10.620 2.250 f f 350.120,73 645.468,53 5 f 995.589,26® De voor die werken gehouden openbare en onder- handsche aanbestedingen werden gegund als volgt: Voor verschillende gebouwen schoolgebouwen Te zamen Het bouwen van een school aan de Van Beverningk- straat aan Z. Gelens te 's-Gravenhage voor f61.700, Het afbreken van eenige gebouwen en afsluitmuren, den bouw van een Keukenafdeeling met dienstvertrekken aan de Lange Beestenmarkt een en ander ten behoeve van het Gemeente-ziekenhuis aan J. C. Vreeswijk te ’s-Gravenhage voor t 64.053, Het maken van een pijlerfundeering met overdekten kelder, met daarnevens gelegen gangen in hoofdzaak van gewapend beton, voor de bureelen ten dienste van Gemeentewerken aan de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton te ’s-Gra- venhage voor f 24.930, Het bouwen op de daartoe reeds gemaakte fundeering, van bureelen ten dienste van Gemeentewerken aan C. F. G. Eijkelen te ’s-Gravenhage voor f 39.355,—. Het leveren van meubelen ten dienste van de scholen aan de Zwetstraat, aan de Hemsterhuisstraat, aan den Westduinweg, aan de van Beverningkstraat, aan de De la-Reijkade, van 2 scholen nabij de Valkenbosch- kade en van de bewaarschool aan de Scheepersstraat in 7 perceelen aan: H. v. Oortmerssen te ’s-Gravenhage, perceel I voor IV H. Westerduin te ’s-Gravenhage, perceel V voor Firma Joh. J. Hartman Co. te ’s-Graven- hage, perceel II voor IH VI VII Het onderhoud van de kachels met toebehooren in Gemeentescholen en -gebouwen in 12 perceelen aan ff ff ff J» ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 103