27 59 De Minister van Financiƫn, TREUB. Aan de Besturen van alle Gemeentelijke Werkloozenfondsen. werkloozen geen kans op het verkrijgen van arbeid ontga, en hun passende arbeid, zoo die aanwezig is, kunne worden aangeboden. Welke die districtsarbeidsbeurs is, zal U dooi den directeur van het Centraal Bureau voor Werkloosheids verzekering desgewenscht medegedeeld worden. Ik zal het bijzonder op prijs stellen van U te vernemen, in hoeverre in Uwe gemeente de verplichting tot inschrij ving wordt nagekomen en eventueel, welke maatregelen door U in verband daarmede in het belang der werkloozen zijn genomen. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1047