104 17.675,— f 299,— f 9.330,— 350 Het verrichten van buiten- en binnen verfwerken aan 1 j K. J. v. d. Mijl te ’s-Gravenhage perceelen I tot en met XI voor f 7.101,86. A. J. van Blijswijk te Scheveningen perceel XII voor f 1.366, Het leveren van gegoten ijzeren kachels en van plaat ijzeren kachelmantels ten behoeve van Gemeentescholen in 2 perceelen aan: de N.V. 's-Gravenhaagsche Glazen- wasscherij en Jalouziënfabriek v/h J. Senft Co. te ’s-Gravenhage, perceel I voor f 999,de firma J. 's Gravendijk Zn. te ’s-Gravenhage, perceel voor f 1.150,—. Het onderhoud, de schoonmaak enz. van en het ver richten van verschillende vernieuwingen aan Gemeente- gebouwen en -scholen enz. te Scheveningen in 4 per ceelen aan: A. Rietveld te ’s-Gravenhage, perceel I voor H. P. H. Meijs Jr., te ’s-Gravenhage, perceel II voor N. Pronk Gzn., te Scheveningen, perceel III voor „IV 350,— 800,— Het schoonmaken van Gemeentescholen en -gebouwen in 4 perceelen aan H. van Oortmerssen te ’s-Gravenhage voor f 22.489, Het leveren van meubelen ten dienste van eenige Gemeentegebouwen en -scholen aan K. L. A. Weimar te ’s-Gravenhage voor f 964, Het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan verschillende Gemeentegebouwen en -scholen in 2 perceelen aan L. Luijendyk Zonen te ’s-Gravenhage voor f 9.338, Het verrichten van buiten- en binnenverfwerken aan verschillende Gemeentescholen en -gebouwen in 6 per ceelen aan Ch. W. Kusters te ’s-Gravenhage, perceel I t m IV voor de firma G. J. Schraven Zn., te ’s-Graven hage, perceel V en VI voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 104