27 64 Bijlage XV. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. ’s-Gravenhage, 15 September 1915. H. DE WILDE, Voorzitter. J. G. KRUIS, Secretaris. Aa n de Besturen van aangesloten Werkloozenkassen. Het Bestuur can het Gemeentelijk Werkloozenfonds: Wij brengen onder Uwe aandacht, dat met wijziging van ons besluit van 6 November 1914 door het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds besloten is, dat de wachttijd van 8 dagen niet in acht behoeft te worden genomen, indien tusschen twee perioden van werkloosheid door een werkloos lid minder dan 3 maanden is gewerkt. Deze regeling treedt in werking op Maandag, 20 Sept. a.s. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1052