27 70 De Minister van Financiƫn, TREUB. Aan het Bestuur der Nationale Vakbonden met Centrale Werkloozenkas. voor arbeidsbemiddeling ingeschreven blijft, door zijne inschrijving volgens de voor de arbeidsbeurs geldende regelen (welke doorgaans bepalen, dat de inschrijving slechts voor veertien dagen geldt en zij vervalt als zij telkens wordt vernieuwd) te vernieuwen. Voorts moet hij aan de arbeidsbeurs mededeeling doen, zoodra hij werk heeft gekregen. Naleving dezer bepaling is van groot belang voor den werklooze zelf; niet-naleviug doet hun de aanspraak op uit- keering in elk geval verliezen. Nalatigheid, om passend werk te aanvaarden, acht ik ook dan aanwezig, wanneer een werklooze, die door de arbeids beurs wordt opgeroepen, omdat zij meent, hem passend werk te kunnen aanbieden, zonder gegronde reden niet opkomt. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1058