105 30/30 6452 9869 28353 19026 51800 100979 5245100 1126700 217545 b. Straten, pleinen, riolen, sloten, drinkbakken, pompen en waterplaatsen. verschillende Gemeentescholen en -gebouwen in 3 per- ceelen aan de firma H. Schild Zn., te ’s-Gravenhage voor f 17.899, Het bouwen van werkplaatsen met dienstwoning en houtzolder aan het Zieken ten dienste van Gemeente werken aan C. F. G. Eij kelen te ’s-Gravenhage voor f 43.487,—. Het bouwen van een school aan den Westduinweg tusschen de Jan-van-Houtstraat en de Van-der-Werfstraat aan H. van Oortmerssen te ’s-Gravenhage voor f82.369, Het bouwen van een school aan de De-la-Reykade aan C. F. G. Eijkelen te ’s-Gravenhage voor f86.200, Het bouwen van een bew’aarschool aan de Scheepers straat aan Z. Gelens te ’s-Gravenhage voor f66.250, 13/20 c.M. 10/16 16/16 8/8 9/20 9/23 Lavakeien Koperslakkeien Kleinpflaster Scoriabricks Waalklinkers Rijnklinkers Quenasttegels 2165 M. hardsteenen trottoirband granieten trottoirband. 1°. Straten en pleinen. De bestrate oppervlakte, die 3.514.275 M2. bedroeg op 31 December 1914, vermeerderde dit jaar met 107.538 Ms. en bedroeg dus 3.621.813 M2. op 31 Decem ber 1915. Het onderhoud werd uitgevoerd door den aannemer Z. Gelens, alhier, voor den prijs van f 0.257 per M2. zynde hem het werk voor dien prijs gegund voor het jaar 1915. Voor het onderhouden en vernieuwen, alsmede voor het verharden van reeds vroeger aangelegde zandbanen voor straten op de Laakhaventerreinen, enz. werden aangekocht 448307 stuks Zweedsch granietkeien Tl Tl Tl Tl n n Tl n n n w n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 105