106 Hiermede, en met eenige overgebleven materialen van het vorig jaar, werden geheel of gedeeltelijk ver straal en bestraat: met Zwreedsch granietkeien 13/20 en 13/15 c.M. de Bezuidenhoutscheweg, het Bleijenburg, de Heeren- straat, de Loosduinscheweg, bet Rijswijksche plein en de Trek weg; met Grauwackenkeien 13/20 c.M.: het Calandplein, het pleintje aan de Fijnjekade bij den Rijswijkscheweg, de Hobbemastraat de Koningstraat, de 3e v. d. Kunstraat en de Ryswijksehew'eg met Lavakeien 10/16 c.M.: de oprit van brug vóór de Heerengracht en de opritten van de brug tusschen de Boekhorststraat en de Koning straat; met Koperslakkeien 16/16 c.M.: enkele overpaden bij kruisingen van straten; met Scoriaebricks 9/20 c.M. het Frankenslag, de Koningin Mariastraat, de Laan Copes van Cattenburch en de Malakkastraat; met Waalklinkers: de Adelheidstraat, de Badhuisweg, het Bankaplein, de Beeklaan, de Bezuidenhoutschew'eg, de van Blanken burgstraat, de le v. d. Boschstraat, het Buitenhof, de Christiaan Bruningstraat, het Copernicusplein, de van Diemenstraat, de Deimanstraat, de Doedijnstraat, de van Dijckstraat, de Frans Halsstraat, de Gevers Deynoot- weg, de Groot Hertoginnelaan, de Hooge Nieuwstraat, de Kerkhoflaan, de Koningin Emmakade, de Koninginne gracht, de Kranenburgweg, de Laakw-eg, de Lubeck- straat, de Luthersche Burgwal, de van Mierisstraat, de Nieuw'e Parklaan, de Paleisstraat, de Prinsegracht, de van Ravesteinstraat, de Regentesselaan, het Regentesse- plein, de Rochussenstraat, de Roggeveenstraat, de Scheve- ningscheweg, de Schiestraat, de Stadhouderslaan, het Stadhoudersplein, de Strandweg, het Sweelinckplein, de Visschershavenweg en de Waldeck Pyrmontkade; met Rijnklinkers trottoirs langs de Adriaan Amptstraat, den Andries Bickerweg, de Berkenbosch Blokstraat, de Binckhorst- laan, het Bleijenburg, den Buitenrustweg, de Carnegie- laan, de De Constant Rebecquestraat, de Deimanstraat, de Dibbetsstraat, den Gogelweg, de Hannemanstraat, den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 106