27 100 2,— J- B. „1 Bijlage XXVIII. Voorbeelden van de berekening in geval van gedeeltelijke werkloosheid. Iemand verdient per dag f 1. VERSLAG GEMEESTELIJK WEKKLOOZENEONDS. zl. Berekening MINISTER1EELE REGELING. per dag. f 1,- f 1.- Te zamen f 6, Te zamen r 2.— Te zamen f 6, I ,3,- Te zamen f 6, Te zamen f 9 Berekening MINISTERIEELS REGELING. per dag. Uitkeering f 4, f 0,50 f 1,50 f5,50 aan uit- Verdienste 1,50 Te zamen f 6,50 »8,— Te zamen f 7, Te zamen 1,50 .4,50 Te zamen f 7,50 Te zamen f 9,- s f7,- f 6,- Hij werkt 3 dagen ontvangt, aan uitkeering. Verdienste Te zamen Hij werkt 3 dagenontvangt aan uitkeering. Verdienste Hij werk 2 dagenontvangt aan uitkeering. Verdienste Uitkeering f 3, Verdienste 4,50 Uitkeering f 4, Verdienste 3, Uitkeering f 4,— Verdienste 2,— Uitkeering f 5, Verdienste 1, f 8,— f 4,50 Voordeelig verschil vol gens de thans gevolgde regeling. I Voordeelig verschil vol- i gens de thans j gevolgde regeling. .18,- f6,— Hij werkt 1 dag: ontvangt f 6,— .4- f 1,— f 7,-f 1,— f 6,— aan uitkeering. Verdienste Uitkeering f 3,— Verdienste 3, Hij werk 1 dag: ontvangt f 6,-f-f 1,- keering Met zjjn verdiensten zamen f7,—. Hij werkt 2 dagen: ontvangt. f 5,— aan uitkeering. Verdienste Iemand verdient per dag f 1.50.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1088