27 c. „3,- 101 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Iemand verdient per dag f 2. Berekening MINISTERIEELE REGELING. Verschil. per dag. ,2,- Nihil. Te zamen Te zamen f 7,— f 7- f 4,- Nihil. Te zamen f 8, Te zamen f 8- f 3- Nihil. „6,- Te zamen f 9, Te zamen D. Berekening MINISTERIEELE REGELING. per dag. f 1,— ,3,- Te zamen f 8, Te zamen f 7,“ f 2,- „2,- „6 Te zamen f 10,— Te zamen f 8,- Uitkeering f 5,— Verdienste 3, Hij werkt 3 dagen: ontvangt, aan uitkeering. Verdienste Hij werkt 2 dagenontvangt, aan uitkeering. Verdienste Hij werkt 2 dagen: ontvangt, aan uitkeering. Verdienste f 9- lemand verdient per dag f 3. Uitkeering f 5, Verdienste 2, Uitkeering f 4,— Verdienste 4, Uitkeering f 3, Verdienste 6, Uitkeering f 4, Verdienste f 6,— Hij werkt 1 dag: ontvangtf6, 4- f 1 f 7,-f 2,— f 5 aan uitkeering. Verdienste Nadeelig verschil vol- i gens de thans gevolgde regeling. Hij werkt 3 dagen ontvangt, aangezien het loon (f 9,—) gelijk is aan het voorgeschreven maximum n.l. l'/jinaal het bedrag der normale uitkeering, geen uitkeering. Hij werkt 1 dag: ontvangt f6, 4- f 1, - f 7,-f 3,— f 4,— aan uitkeering. Verdienste. i Uitkeering f 3, Verdienste 9, Te zamen f 12, „4-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1089