28 0,75 11867 d.i. 3194 34854 9621 2,— 127327 85013 B 19797 10492 3483 1973 842 r 542 507 162 r 77 r 55 71 10 B 2 2 1 190 142 4 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEEN1NG. en wijzen dus eeu verschil aan van: 7817 f 109.352,30 f f 213.267,61 f Meer 48072 Van 99 n n 112 r 99 n 1* n 1 n 19 Te zamen Meer 99 n n 99 n n w n 99 W •n 19 99 99 99 99 r> 99 19 99 19 W 99 n 99 19 99 99 99 19 99 99 99 99 99 99 99 99 Effecten. Pensioenen 99 99 99 122 126 99 99 19 n n 48072 panden. 91 99 99 99 22.998,50 17.843,06 Voorschot Meer Minder dan in 1914. 14 49 - 89 - 39 29 10 32 39 - 7 Totaal Minder 5,— 10,- 20,— 80,— 50,— 75,— 100,— 200,— 300,— 400,— 500,— 1000,— 2000,— 3000,— 4000,— 5000 63.073,75 502 3222 Panden Meer Minder tan in 1914. Volgens de gehouden statistiek waren de beleensommen van de goud-, zilver-, linnen-, wol- en diverse panden ver deeld als volgt: Goud- en Zil ver panden Linnen-, Wol- en diverse panden 40007 Effecten. Pensioenen 0,50 tot en met f 0,75 2- 5,- 10,- 20,— 30,— 50,— 75.— 100,— 200,— 300,— 400,— 500,— 1000,— 2000,— 3000,— 4000,— 265947 d.i. 48374 302 302 262223 d.i. 48126 302 122 126 f meer dan Meer Minder Panden. dan in 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1093