1 28 11 1 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Voorschot. Panden. f 399 941 1310 f 213.267,61 Meer De gemiddelde beleensom bedroeg voor: In 1913 122,11 f Totaal. Minder Linnen, wol en diversen. Meer lieleeud in tt»15 dan in liet vorige jaar. Meer beleend in 1915 dan in het Vorige jaar. 16341 2092 Goud en Zilver. 22665 8314 Minder beleend in 1915 dan in het vorige jaar. 23.873,96 40.729,85 68.216,30 19.125,65 27.265,85 34.056,— De volgende staat geeft de vermeerdering of vermindering aan van het aantal beleende panden en van het voorschot in de verschillende kantoren. 49412 1340 18072 f 95.84 f 96,93 98,93® 138,24 100,60 f 7,70 7,95® 8,36 Hoofdkantoor Bijkantoor A B C 1) E f 3,02 2.79 2,46 - 4. Geloste panden. Het aantal geloste panden bedroeg dit jaar 260133 panden ad f 1.688.545,93 tegen 208999 ad f 1.434.279,89 in het vorige. jaar; eene vermeerdering dus van 51134 panden ad f 254.266,04. Er werden afgelost: Effecten. Pensioenen. cn voor de verschillende kantoren in: Bijkantoor A B C D E 5,13 5,69® 6,22 3,23® 5,76® Minder beleend in 1915 dan in het vorige jaar. 1914 1915

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1096