28 8 132382 panden ad f Totaal In 1914 waren deze Weekpanden Bankpanden2) Te zamen Effecten Pensioenen Totaal 1910 1911 1912 1913 1914 1915 294.697,65 795.346,10 29613) 17442 32936 2876 36798 - 10591 8845 16459 19572 17056 13011 13009 363.258,50 124044 932.932,10 256426 panden ad f 1.296.190.60 482 68.191,50 3225 324.163.83 1.688.545,93 0,75 2- 5- - De geloste goud-, zilver-, linnen-, wol- en diverse panden zyn rubrieksgewijze verdeeld als volgt: 75484 105814 109031 97452 99032 132382 2935 13187 14251 15158 19321 32218 219268 d.i. 50265 15153) 9961 11015 Panden. 11339 d. i. 123884 84045 Weekpanden Bankpanden 2i. Te zamen Effecten Pensioenen 63704 76168 75208 60767 39297 I Bü Van f meer dan 0,50 t/m. f 0,75 w 2,- Transport bedragen 99032 panden ad f 106467 205499 panden ad f 1.090.043,75 279 28.124,— 3221 316.11244 208999 panden ad f 1.434.279,89 Het aantal weekpanden bedroeg dit jaar 50,8!» van het geheele aantal geloste panden tegen 47 in het vorige jaar. Door de verschillende kantoren werden, sedert 1910, gelost het navolgende aantal weekpanden. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEEXING. Totaal. 43204'0 inden zyn panden die binnen B dagen na de beleening worden ing< inden z(jn panden die, onverschillig na wolken termijn, doen n 260133 panden ad f Hulp kantoren. .Meer Minder dan in 1914. Bij kantoor Bij kantoor D. Bij kantoor E. Bij kantoor C. ;en na de beleening worden ingelost. kantoor 1) Weekpanden zijn panden die binnen B di 2) Bankpan'1?" -u binnen 8 dagen worden ingelost. Geopend 1 October 1913. 4) Geopend 1 Januari 1916.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1097