28 12 1913 1914 1915 Totaal f 193 2013 - 953 379 209 114 59 10,- 20,— 30,— 50,— 5,— 195,— 30,— 1.174,— 463,25 770,25 3.856,50 2.171.75 3.088,75 3.188,— 2.858,75 3.999,90 4.667,65 1.846,05 2.217.05 2.485.55 2.683,50 2.803,95 2.869,— 3.463,70 3.741,95 8740 panden ad f 48.579,55 Van Juni Juli September October November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Januari Februari Maart 2,— 3911 5,— 2427 841 566 250 107 Transporteeren 8649 d.i. 3920 0,50 t/m. f 0,75 2- 5- 10,- 20,- 30,— Van meer dan met toevoeging aan elke verkooping van de opgehouden en niet in den winkel verkochte panden van de vorige veiling benevens van eenige, reeds vroeger beleende, panden die om verschillende redenen eerst in dat jaar in den ver koop konden worden opgenomen. De rubrieksgewyze verdeeling van de verkochte panden is als volgt: De volgende opgave geeft het aantal panden aan, dat verkocht werd, met het daarop verstrekte voorschot, gerang schikt naar de maanden waarin zij werden beleend. 0,75 547 d.i. 1 pandienad f 1 1 182 118 171 609 406 549 566 450 582 667 339 438 538 546 627 542 688 719 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. n w ff w ff ff ff n ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff Meer Minder dan in 1914. Panden. ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1101