28 i 15 VERSLAG DER GE.MEENTEBANK VAN LEENING. De verdeeling van die drie rubrieken is als volgt 7060 papden waarop overschot. Opbrengst. f f 54.906,94 w f 54.906,94 I 483 panden waarop verlies. f f 1197 panden waarop noch overschot, noch verlies. Opbrengst. f t' 6.902,79 5 Belasting Voorschot Intrest Administr. loon Vast recht op rijw. Belasting f Van deze verkochte panden brachten er 7060 een bedrag van f 11.713,84s meer op dan het aan de Bank verschuldigde; 483 gaven een verlies van f 1.207,06s. De overige 1197 gaven noch overschot, noch verlies. Voorschot Intrest Administr. loon Vast rechtoprijw Belasting Overschot Voorschot Intrest Administr. loon Vast recht op rijw Belasting Opbrengst. Verlies f 3.517,10 1.207,06 s 1.184,65 475,90 22,34 1,75 39,52 5 4.724,16 s 6.169,45 630,17 42,75 1,50 58,92 5 f 6.902,79 s f 54.906,94 De drie hie’rvoren genoemde rubrieken van verkochte panden, verdeeld over de verschillende kantoren, geven de navolgende bedragen voor elk kantoor aan: 38.225,45 4.169.50 265,47 14.50 518,17 s 11.713,84s f 4.724,16 s f' 6.902,795

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1104