I I I I I I 1 I I 28 M li I 16 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. f f 7060 f 38.225,45 f f f n f 483 4.184,65 f 1.207,06s Panden noch V e r l i e s. waarop r» t 1910 1911 1912 1913 1914 1915 '0 Overschot. 128,66 2.448,73 5 4.362,53 1.317,14 5 2.264,24 5 1.192,53 11.713,84 5 In percentsgewijze verhouding tot het voorschot, verstrekt op de verkochte panden, bedroegen het overschot en het verlies in de jaren: Voorschot. 1.088,05 8.210,95 12.747,55 5.115,60 7.188,80 3.874,50 Hoofdkantoor Bijkantoor A B C D E Hoofdkantoor Bijkantoor A B C D E Verlies. 0.70% 2.13 2.23 2.10 1.04 2.48 Verlies. 16,96 214,69 155,74 5 160,61 261,84 397.22 I Overschot. 35.50% 33.23 35.90 22.95 24.52 24.11 Voorschot, f 28, 1.398,30 1.817,10 983,15 1.132,75 810,15 f 6.169.45 terwijl dit percentage, voor elk kantoor afzonderlijk, in dit jaar bedraagt voor het Panden waarop overschot. Panden. 40 1317 2323 897 1645 838 noch O v e r s c h o t, Panden. 5 189 347 165 279 2L2 1197 Panden waarop verlies. Panden. Voorschot 2 f 33,50 88 863,— 112 587,50 77 554,75 97 844,65 107 1.301,25 Hoofdkantoor Bykantoor A B C D E

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1105