28 18 en diverse panden op 31 December Van 21 8 4 3 11 3 van 1915 486(58 52489 52333 52613 Meer Minder 9 8 1 5348 3606 1226 795 349 224 198 61 29 18 12 6 1 1 Effecten Pensioenen 17 468 1461 502 260 155 81 ook de in de laatste jaren gebruikelijke uitbetaling van dividenden van coöperatieve vereenigingen in geld, inplaats van, zooals vroeger meerendeels geschiedde, in verbruiks- artikelen. Het aantal gepensionneerden.op 31 December by de Bank in voorschot, bedroeg 568 met een jaarlyksch pensioen van f 336.294,74. Op 31 December van het vorige jaar waren deze cijfers 537 en f 318.109,42. De rubrieksgewijze verdeeling van het saldo der Goud-, Zilver-, Linnen-, Wol was als volgt: f meer dan Te zamen 0,50 t/m. f 0,75 2- 5,- 10,- 20,— 30,— 50,— 75,- 100,— 200,— 300,- 400,— 500,— 1000,— 2000,— 3000,— 0,75 1421 d.i. 2,- 15819 5,— 12973 10,— 20,— 30,— 50,— 75- 100,— 200,— 300,— 400,— 500,— 1000,— 2000,— 3000,— 4000,- 42087 d.i. 32 2966 218 473 46639 panden ad f 476.014,66 515.455,05 498.038.23 503.686,45 512.181,02 42778 d.i. 43 2969 3‘3 2926 panden. Het saldo van alle soorten panden en het daarop ver strekte voorschot, aan het einde van elke maand, bedroeg op 31 Januari 28 Februari 31 Maart 30 April 31 Mei VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Ti "n •n r> n Ti n n T) n M y> n n n n Meer Minder dan in 1914. n 1} n M W Panden. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1107