28 22 1914 1915 Te zamen f 40.456,09 f 49.485,87 Totaal f 42.696,26 f 54.761,41 en verdeeld naar den rentevoet: Verkochte Goud- en Zilvcrpanden n 3.416,38 1.799,36 59,83 1.560,98 672,41 6,78 35.892,47 8.095,81 1.550,17 3.947,42 f 29.403,18 6.749,24 581,91 3.721,76 7 Geloste Goud- en Zilvcrpanden Linnen-, wol-en div. panden Effecten Pensioenen Aan intrest van de afgeloste panden werd ontvangen f 49.485,87 en van de verkochte panden f 5.275,57 tegen f 40.456,09 en f 2.240,17 in 1914; eene vermeerde ontvangst dus van f 12.065,18. Tot die meerdere ontvangst hebben verschillende oorzaken medegewerkt: lo. Zijn de lossingen, in evenredigheid van de beleeningen, zeer toegenomen, vergeleken bij het vorige jaar; 2o. is een groot aantal panden meer verkocht dan in 1914 en 3o. gold het nieuwe rentetarief dat 1 Juni 1914 in werking trad, dit jaar voor bijna alle panden; slechts een klein gedeelte van de verkochte panden moest nog volgens het vorige tarief worden berekend. De ontvangen intrest, verdeeld over de verschillende soorten vau panden, bedroeg voor: Linnen-,wol- en div. panden Effecten VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEEN’ING. f •n n n w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1111