28 28 Z’ i 8.339J9 I j f 21.408,50 I I bijdrage over beide jaren. f 9.479,59 242,25 55.571,44 3.274,90 5 f 2.286,50 555’60 125,40 42,24 132,75 44,35s 3.600,— i 973,31 11.332,22 144.18 397,22 25,— 664, 175,22 43,84 128,25 110,88 3.700,— 2.386,95 269,62 214,69 25,— -- 27 26 GEMEENTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. UITKOTTEN 1915. Artikel. BATE N. Totaal. Bijkantoor E. Bijkantoor D. Bijkantoor C. Bijkantoor A. Hoofdkantoor. f f f f f 31,48 293,24s 245,69 568,33 I 746,37s 82,42s 97,22 32,87s 130,— 130,— f f 9.238,78 f 16.564,73s f 21.408,50 f 29.722,40 B E D R A G. Artikel. LASTE N. Totaal. Bijkantoor C. Bijkantoor D. Bijkantoor B. Bijkantoor A. Hoofdkantoor. f f 3.509,00s f 301’,02 5.337’,28 f 9.238,78 f 16.564,73® Administratieloon Vast recht op rijwielen Intrest Rantsoengelden van verkochte panden Overschotten van verkochte panden, aan de Bank vervallen Waardevermeerdering van effecten Restitutie van verlies op verkochte panden j Buitengewone ontvangsten Ingehouden bedragen voor huur Verlies 129,96 1.732,42 VI. Vil. VIII. 109,89 ,25 6.698,49 34,72s 2.156,33 66,25 12.730,23 702,67s f38.509,89 1.733 4.340,12 1.088,39 s 251,48 s 811,58 450,45 5 18.990,— 1.967,54 5 141,64s 14,45 649,92 24 514,59 14,45 22.78247 13o’— 1.922,34 52,75 7.566,19 619,33 1.292,98 22.75 7.114,65 432,71 I. II. III. IV. V. 934,80 j 25,- j 4.999,92 375,75s 3.063,25 f 75,25 16.461,96 1.109,71 I I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. 6,25 112,59s 6,58 50,— 204,61 1.239,64 1.207,06 s 150,— 6’,25 112,59 s 6,58 50 204,61 15.372,45 2.917,72s f 56240 196,60 45,84 131,25 54,05s 3.450,— 1.228,24 166,04 160,61 25,- 1.394^36 f 10.595,36s f 8.326,55 s, f95.856,33 s "Ar..:. 1 "I 3.404,30 613,10 210,90 39,46 126,50 54,05s 3.000,— 1.228,24 237,61 261,84 25 Jaarwedden en Gratificatiën i Pensioenen Bureaukosten Kosten voor verlichting enz. Duinwaterverbruik Abonnement telephoon i Assurantiën Huur van de gebouwen en de meubelen Intrest van by de Gemeente opgenomen gelden Kosten der verkoopingen Verlies op verkochte panden Tegemoetkoming wegens kasverschillen Kosteloos afgegeven panden op last der Justitie. Waardevermindering der effecten Afschrijving op meubelen en gereedschappen Vergoeding van intrest aan gepensionneerden Onvoorziene uitgaven Bijdr. van de Gem. aan het Weduwen en Weezenfonds Winst B E D R A G. Bijkantoor B. f 29.722,40 De verliezen over 1914 en 1915 zjjn aan het einde van dit jaar verrekend met de Gemeentelijke 5.145,09s 682,95 163,29s i 34,15s 120,— 145,53 2.990,— 3.198,05 408,89 155,74s 25,— f 21.247,26s 1.733,— 1.262,07 216,98 45,95 172,83 41,58 2.250 2.317,43 13,30 16,96 25- 11,55 129^96 10.595,36s f 8.326,55s f95.856,335 Bijkantoor E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1115