J 28 29 f 3450,— 2700,— 2700,— 2250,— 2112,50 1625,— 1787,50 1900,— tot 950,— 1919,00 900,— 750,— 540,— Het personeel der ambtenaren, werkzaam in de ver schillende kantoren, bestond op 31 December uit: Bijkantoor A. 1 Beheerder, jaarwedde f 1300,tot f 1700, verminderd met 10 der minimumwedde voor het genot van vrye woning, vuur en licht en na afloop van elke maand 5 van de in die maand ontvangen rente van de geloste en verkochte, aan zyn kantoor beleende panden, met een minimum van f 300,per jaar, thans te zamen met vrye woning, vuur en licht, voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f 350,’sjaars. 2 Tydelyke schryvers, ieder thans 1 Jongmaatje, weekloon f 4,— tot f 9,thans Hoofdkantoor. 1 Directeur, jaarwedde f 3000,— tot f 4000, thans f 3750,verminderd met 10 der minimumwedde voor het genot van vrije woning, vuur en licht met vrye woning, vuur en iicht, voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f 500,’sjaars. 1 Kassier, jaarwedde f 2600,— tot f 3000, thans 1 Administrateur-boekh., jaarwedde f 2600, tot f 3000.—, thans 1 Inspecteur le klasse, jaarwedde f 2000,— tot f 2450,thans 1 Boekhouder le klasse, jaarwedde f 2000,— tot f 2450,thans 1 Boekhouder 2e klasse, jaarwedde f 1500, tot f 2000,thans 1 Kassier 2e klasse, jaarwedde f 1450,— tot f 1900,thans 1 Pandbewaarder, jaarwedde f 1900,—, thans 2 2e Klerken, jaarwedde f 650,tot f 1050, één thans één thans 1 Tijdelyk schryver 2 Magazijnbedienden, jaarwedde f 750, f 1150,ieder thans VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. f 1450,— tot w n f n 600,— 5,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1117