I 28 30 VERSLAG DER REMEENTEBANK VAN LEENING. Bijkantoor B. 1350,— 700,— weekloon f 4,— f 9,- tot 1725,72» 1748,30 850,— weekloon f 4, tot f 9,— 1532,50 f 4,- tot f 9, Aan dit verslag worden toegevoegd de Bedrijfsrekening, n 8- 4,— 7,— 6,- 7,- 4,— De Directeur, C. P. J. A. D. v. d. Bergh. 750,— 6,- 2393,09 5 2 Jongmaatjes, één thans. één thans. B ij k a n t o o r D. 1 Beheerder, jaarwedde als boven voor Bijkan toor A, thans te zamen 1 2e Klerk, jaarwedde f 650,tot f 1050, thans 2 Jongmaatjes, één thans. één thans. By kantoor E. 1 Beheerder, jaarwedde als boven voor Bijkan toor A, thans te zamen weekloon Bijkantoor C. 1 Beheerder, jaarwedde als boven voor Bijkan toor A, thans te zamen 1 2e Klerk, jaarwedde f 650,tot f 1050, thans 1 Jongmaatje, weekloon f 4,tot f 9,thans 1 Beheerder, jaarwedde als boven voor Bijkan toor A, thans te zamen 1 Beheerder-plaatsverv., jaarwedde f 1100,tot f 1400,— thans 1 2e Klerk, jaarwedde f 650,tot f 1050,—, thans 2 Jongmaatjes, één thans. één thans. tevens Winst- en Verliesrekening, over 1915 met de Balans en de beknopte inventaris op 31 December van dat jaar, (bijlagen I111), benevens twee naar de voorschotten gerang schikte staten (bylagen IV—V), de beleeningen over het .jaar 1915 en het saldo aan panden op 31 December van dat jaar bevattende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1118